รับติดตั้งและบรรยายพิเศษหลักสูตรระบบสารสนเทศ

รับบติดตั้งและรรยายพิเศษ หลักสูตรดังต่อไปนี้
บรรยายพิเศษ
หลักสูตรที่รับบรรยาย
Linux for System Administrator (CentOS 7.1)
Linux for System Administrator (Ubuntu 15.04)
Centralized Logs Managemnet Server (CentOS)
VPS Management with OpenVZ
OpenNode Cloud (IaaS, PaaS)
Endian Firewall (Router + Firewall + Logs + VPN)
IPfire (Router + Firewall + Logs + VPN)
Storage Server (FreeNAS)
e-Learning Server (Moodle 2.8) ระบบอีเลิร์นนิ่ง
Knowledge Management Server (WordPress 4.2) ระบบจัดการความรู้

ติดตั้งระบบสารสนเทศ (IT System)
** ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ลดระยะทางการเรียนรู้ระบบเครือข่าย **
Centralized Logs Management Server
Network Monitoring Server
File Server / NAS Server
e-Learning Server
Knowledge Management Server
Cloud Storage

ตัวอย่าง หน่วยงานที่ทางทีมงานซีสแอดมิน วางระบบให้ เป็นที่ปรึกษาระบบ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีผู้สนใจสอบถาม และปรึกษา ด้านการติดตั้งและวางระบบ Server มาจำนวนมาก ทางซิสแอดมินฯ จึงตั้งหน่วยงานพิเศษนี้ขึ้น สำหรับให้คำปรึกษาด้านการวางระบบเครือข่าย และรับติดตั้งระบบเครือข่ายด้วย Linux Server โดยเฉพาะ

** ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ลดระยะทางการเรียนรู้ระบบเครือข่าย **

สิ่งที่ท่านจะได้รับมีดังนี้
1. สามารถเลือกระบบได้ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ (CentOS, Ubuntu, Endian, pfSense, ipFire, FreeNAS, ZeroShell, Promox VE, OpenNode, ...)
2. สามารถปรึกษาการวางระบบเครือข่ายให้ตรงความต้องการองค์กรท่าน
3. มีคู่มือการใช้งานระบบให้ 1 เล่ม
4. ฟรีอบรมการใช้งาน
5. ฟรีแอคเคคาน์สำหรับเข้าเรียนระบบลีนุกซ์ขั้นสูงที่ SysAdmin Knowledge Base
6. ลดค่าคอร์สในการเรียนคอร์สฝึกอบรมสถาบันซีเอ็มเอสฟรี 10 %

ระบบที่ทางสถาบันรับติดตั้งและวางระบบ
1. ระบบ Centralized Logs Management Server (CentOS + RSyslog + LogAnalyzer, Snare Agent)
- สร้างระบบเก็บไฟล์ล็อกให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ปี 2550 + 2557
- สามารถส่ง File Log จากเซิร์ฟวเวอร์ต่างๆ มาเก็บแบบรวมศูนย์
- มีทูลช่วยวิเคราะห์ไฟล์ล็อกผ่านหน้าเว็บไซต์

2. ระบบยืนยันตัวตน Authentication Gateway ระบบ LAN และ WiFi
- การ Login เข้าใช้งาน LAN และ Wi-Fi (RADIUS + ChilliSpot/CoovaChilli)

3. ระบบ e-Learning Server (CentOS 7 + Moodle 2.8)
- สร้างศูนย์เรียนรู้ในหน่วยงานกับมืออาชีพ
- สอนการใช้งาน Moodle ขั้นสุงในฐานผู้ดูแลศูนย์ e-Learning องค์กร

4. ระบบ Knowledge Management Server (CentOS 7 + WordPress, KM Tool)
- ทำระบบเก็บความรู้ใช้งานในองค์กร

5. ระบบ Storage Server (CentOS / FreeNAS / OpenFiler / OwnCloud)
- ระบบเก็บข้อมูลกลางของบริษัท (Network Attached Storage)
- ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดผ่านได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

6. ระบบ Network Monitoring Server (base on CentOS 7)
- สร้างระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายองค์กร
- สามารถตั้งระบบการเตือน Alert เข้าทางอีเมล์
- สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย

7. ระบบ Intranet Server (pfSense, ClearOS, Endian, IPFire)
- ทำระบบควบคุมระบบเครือข่ายองค์กร

8. ระบบ Server Virtualization and Cloud Management (OpenNode, Promox VE, OpenVZ)
- ติดตั้งระบบคลาวเซิร์ฟเวอร์เพื่อประหยัดงบด้านสารสนเทศ ในระยะยาวด้วยซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลเซชั่น


** สำหรับหน่วยงานที่ต้องการให้ SysAdmin ติดตั้งและวางระบบให้กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อขอคำปรึกษาและรายละเอียดในการติดตั้งระบบ
Hotline: 088-579-1324 E-Mail: info(at)sysadmin.in.th** ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ลดระยะทางการเรียนรู้ระบบเครือข่าย