การติดตั้ง Ajenti คอนโทรลพาเนลบน Ubuntu

การติดตั้ง Ajenti คอนโทรลพาเนลบน Ubuntu

การติดตั้ง Ajenti คอนโทรลพาเนลบน Ubuntu

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง
wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | apt-key add -

2. เพิ่มแหล่งติดตั้งในไฟล์ /etc/apt/sources.list
echo "deb http://repo.ajenti.org/ng/debian main main ubuntu" >> /etc/apt/sources.list

3. ติดตั้งแพ็กเกจ Ajenti
apt-get update && apt-get install ajenti

4. สั่งสต๊าท Ajenti
service ajenti restart

5. ทดสอบเรียกใช้งาน Ajenti
http://IP_Address:8000/

u: root
p: admin

แหล่งที่มา
- http://support.ajenti.org/topic/349868-installing-on-ubuntu/