ติดตั้ง Genome System Monitor บน CentOS

Genome System Monitor, CentOS, Network Monitoring

การติดตั้ง Gnome System Monitor บน CentOS 6.5

ขั้นตอน
1. ติดตั้งแพ็กเกจด้วยคำสั่ง yum
[root@longkong ~]# yum install -y gnome-system-monitor

2. เรียกใช้งานผ่านทางหน้าต่าง X Windows