ระบบปฏิบัติการเครือข่ายฟรีสาย BSD

นอกจากระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ที่เป็นที่นิยมในส่วนของผู้ดูแลระบบเครือข่ายแล้วยังมีระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากต้นแบบ Unix อีกสายคือ BSD โดยบีเอสดีนับเป็นระบบปฏิบัติการสายตรงของระบบยูนิกซ์ การใช้งานในยุคแรกๆ ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากการใช้งานต้องใช้ผ่านทางบรรทัดคำสั่ง ทำให้ยากสำหรับการเรียนรู้สำหรับ SysAdmin ระดับต้น ปัจจุบันระบบปฏิบัติการสายบีเอสดี ได้พัฒนาส่วนของ User Interface มามากพอสมควร ทำใหการใช้งานไม่ยากเหมือนในอดีตอีกต่อไป ระบบปฏบัติการสายบีเอสดี ที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยอาทิ เช่น FreeBSD, pfSense, FreeNAS เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายฟรีสาย BSD

- NetBSD (http://netbsd.org/)
- Package, Ports
NetBSD is a free, fast, secure, and highly portable Unix-like Open Source operating system. It is available for a wide range of platforms, from large-scale servers and powerful desktop systems to handheld and embedded devices. Its clean design and advanced features make it excellent for use in both production and research environments, and the source code is freely available under a business-friendly license. NetBSD is developed and supported by a large and vivid international community. Many applications are readily available through pkgsrc, the NetBSD Packages Collection.

- OpenBSD (http://www.openbsd.org/)
The OpenBSD project produces a FREE, multi-platform 4.4BSD-based UNIX-like operating system. Our efforts emphasize portability, standardization, correctness, proactive security and integrated cryptography. As an example of the effect OpenBSD has, the popular OpenSSH software comes from OpenBSD.


ระบบปฏิบัติการสาย BSD ที่พัฒนาเป็นระบบสำเร็จรูป (Server Package)
Tags: