การติดตั้ง Monitorix บน CentOS 7

การติดตั้ง Monitorix บน CentOS 7

Monitorix เป็นทูลสำหรับเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring) ขนาดเล็กความสามารถสูง สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Linux และ Unix Server มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

ความสามารถของ Monitorix
- ใช้แสดงค่าเฉลี่ยการทำงานของระบบ
- การใช้งานเคอร์เนล
- การใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง
- แสดงกราฟของระบบ HP ProLiant
- แสดงกราฟของ LM-Sensors และ GPU
- แสดงกราฟของ NVIDIA
- แสดงกราฟของ Disk drive
- แสดงกราฟของ Filesystem usage และ I/O activity
- แสดงกราฟของ Network traffic
- แสดงกราฟของ System services
- แสดงสถิติการใช้งาน Mail
- แสดงกราฟสถิติการใช้งาน Network port
- แสดงสถิติการใช้งานของผู้ใช้งาน Users using (SSH/Login/Telnet, Samba และ Netatalk)
- แสดงสถิติการใช้งาน FTP
- แสดงสถิติการใช้งาน Apache
- แสดงสถิติการใช้งาน Nginx
- แสดงสถิติการใช้งาน Lighttpd
- แสดงสถิติการใช้งาน MySQL
- แสดงสถิติการใช้งาน Squid Proxy
- แสดงสถิติการใช้งาน NFS server
- แสดงสถิติการใช้งาน NFS client
- แสดงสถิติการใช้งาน BIND server
- แสดงสถิติการใช้งาน NTP
- แสดงสถิติการใช้งาน Fail2ban
- แสดงสถิติการใช้งาน Icecast Streaming Media Server
- แสดงสถิติการใช้งาน Raspberry Pi sensor
- แสดงสถิติการใช้งาน Alternative PHP Cache
- แสดงสถิติการใช้งาน Memcached
- แสดงสถิติการใช้งาน Wowza Media Server
- สนับสนุนการทำ monitoring remote servers
- สนับสนุน monitoring (as gateway) the Internet traffic of LAN devices
- สามารถตั้งระบบแจ้งเตือนระบบ
- เรียกใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์โดยเรียกเป็นไอพี อีกทั้งสามารถทำ user authentication ได้
- สามารถสรุปสถิติการใช้งานเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี
- สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD และ NetBSD

ขั้นตอนการติดตั้ง Monitorix บน CentOS 7

1. ทำการติดตั้งแพ็กเกจ EPEL
# rpm -ivh http://archive.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.no...

2. ติดตั้งแพ็กเกจ Monitorix ด้วยคำสั่ง yum
# yum install monitorix -y

3. ปรับแต่งค่าคอนฟิก โดยเพิ่มไอพีโซนของเราลงไป
# vi /etc/monitorix/monitorix.conf
---------------
title = Place a title here
hostname =
theme_color = black
refresh_rate = 150
iface_mode = graph
enable_zoom = y
netstats_in_bps = n
disable_javascript_void = n
temperature_scale = c
show_gaps = n
global_zoom = 1
max_historic_years = 1
accept_selfsigned_certs = y
include_dir = /etc/monitorix/conf.d

base_dir = /var/lib/monitorix/www/
base_lib = /var/lib/monitorix/
base_url = /monitorix
base_cgi = /monitorix-cgi


enabled = y
host = server110
port = 8080
user = nobody
group = nobody
log_file = /var/log/monitorix-httpd
hosts_deny =
hosts_allow = 192.168.1

enabled = n
msg = Monitorix: Restricted access
htpasswd = /var/lib/monitorix/htpasswd


---------------

4. ทำการสต๊าทแพ็กเกจ พร้อมกำหนดให้ทำงานตอนบู๊ตระบบ
# systemctl start monitorix
# systemctl enable monitorix

5. เรียกใช้งาน Monitorix ตามรูปแบบดังนี้
http://IP_Address:port/monitorix/
เช่น
http://192.168.1.110:8080/monitorix/

6. ตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรม Monitorix

ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- Monitorix ทูลเฝ้าระวังระบบเครือข่ายตัวเล็กความสามารถสูง
- การติดตั้ง Monitorix บน CentOS 6