ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)
- Desktop image
- 64-bit PC (AMD64) desktop image
- 32-bit PC (i386) desktop image
- 64-bit PC (AMD64) server install image
- 32-bit PC (i386) server install image

คลิกดาวน์โหลดอิมเมจไฟล์ต่างๆ ได้ที่ลิงค์ http://releases.ubuntu.com/16.04/