การตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ใช้งานผ่านบรรทัดคำสั่ง

wifi-password

ก่อนอื่นให้เข้าใช้งานบรรทัดคำสั่ง เพื่อเรียก Command Prompt หากสั่งงานไม่ผ่านให้สั่งงานโดยใช้สิทธิ์ Administrator
1. Start > cmd > ok

2. พิมพ์คำสั่งเคลียร์หน้าจอ
cls

2. ใช้คำสั่ง netsh ตรวจสอบ wfi-fi ที่ใช้งานทั้งหมด ระบบจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่ผ่านการใช้งานมาทั้งหมด
netsh wlan show profile

3. ในตัวอย่างมี Wi-Fi ชื่อว่า SysAdmin_Book กรณีต้องการตรวจสอบรหัสผ่านให้สั่งดังนี้

netsh wlan show profile WiFi-name key=clear
* WiFi-name ให้กำหนดเป็นชื่อ Wi-Fi ที่แสดงในข้อ 2 เช่น

netsh wlan show profile SysAdmin_Book key=clear

4. แสดงรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ตรวจพบ