ติดตั้งแพ็กเกจบน Ubuntu Server

ติดตั้งแพ็กเกจบน Ubuntu Server
ติดตั้งแพ็กเกจบน Ubuntu Server
> Install Package .deb
sudo dpkg -i package.deb
dpkg -i package.deb
--------------------------------------------
> Search Package
dpkg -l | grep 'webmin'
--------------------------------------------
> Reinstall Package
apt-get --reinstall install gdm
--------------------------------------------
> Removing packages
apt-get remove gnome-panel

apt-get --purge remove gnome-panel

apt-get --purge remove gnome-panel nautilus+

--------------------------------------------
> Upgrading packages
apt-get -u upgrade
--------------------------------------------
> Upgrading to a new release
apt-get -u dist-upgrade
apt-get -u install lilo

------------------------
> Update package with apt-get

- Change repository
vi /etc/apt/sources.list