ติดตั้ง Desktop บน Ubuntu Server

ติดตั้ง Desktop บน Ubuntu Server

การติดตั้ง Desktop (X Windows) บน Ubuntu Server กรณียังไม่ได้ติดตั้ง

ขั้นตอน
1. ทำการติดตั้งแพ็กเกจ xinit และ ubuntu-desktop
root@cloud01:~# apt-get install xinit ubuntu-desktop
หรือ
root@cloud01:~# aptitude install xinit ubuntu-desktop

2. เข้าใช้งาน Desktop
root@cloud01:~# startx
หรือ
root@cloud01:~# initx

3. แสดงหน้าต่าง Desktop ของ Ubuntu Server

Desktop

Desktop

Desktop

Desktop