การติดตั้งแพ็กเกจบน Ubuntu Server ผ่านการ Authentication แบบ Text mode

การติดตั้งแพ็กเกจบน Ubuntu Server ผ่านการ Authentication แบบ Text mode

ผู้ดูแลระบบหลายท่านที่ใช้งาน Ubuntu Server อาจมีปัญหาในการติดตั้งและอัปเดท package เนื่องจากต้องผ่านระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน (User Authentication) อีกอย่างในการติดตั้งไม่ได้ทำการติดตั้งหน้าต่าง X Windows (Desktop) ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์แบบ Text mode ในระบบ Ubuntu Server ตอนติดตั้งระบบได้ติดตั้งแพ็กเกจ w3m ซึ่งเป็นแพ็กเกจเว็บเบราเซอร์มาอัตโนมัติอยู่แล้ว

ขั้นตอนการเรียกใช้ทำได้ดังนี้
1. ตั้งให้ ubuntu server ออกเน็ตได้ก่อน (อ่านรายละเอียดการแปรับไอพีเพื่ออกเน็ต)

2. ตรวจสอบแพ็กเกจ w3m
root@cloud01:~# which w3m
/usr/bin/w3m

3. ทดสอบสอบออกเน็ต
root@cloud01:~# w3m http://www.google.co.th

ระบบสอบถามการตรวจาสอบตัวตน ให้ทำการป้อน user & password เพื่อเข้าระบบ

4. เปิด Terminal อีกหน้าต่างๆหนึ่ง

5. ทำการติดตั้งแพ็กเกจตามต้องการ
$ sudo apt-get install package_name
# apt-get install package_name
หรือ
$ sudo aptitude install package_name
# aptitude install package_name