การตรวจสอบผู้ใช้งานบน Ubuntu

การตรวจสอบผู้ใช้งานบนระบบลีนุกซ์ Ubuntu สามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

who

w

who am i

last 5