ลิงค์ดาวน์โหลด Endian Firewall

ลิงค์ดาวน์โหลด Endian Firewall

ลิงค์ดาวน์โหลด Endian Firewall

Endian Firewall Community (EFW) is a "turn-key" linux security distribution that makes your system a full featured security appliance with Unified Threat Management (UTM) functionalities. The software has been designed for the best usability: very easy to install, use and manage and still greatly flexible.

Endian Firewall Community เวอร์ชั่นต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
1. http://iso.linuxquestions.org/endian-firewall/

รวมลิงค์ดาวน์โหลด Linux รูปแบบ ISO ค่ายต่างๆ

Linux,ISO

รวมลิงค์ดาวน์โหลด Linux ค่ายต่างๆ ทุกรีลิสที่ได้รับความนิยม
รูปแบบ ISO ค่ายต่างๆ

http://iso.linuxquestions.org/

Tags: 

KaeilOS open embedded linux

KaeilOS open embedded linux

KaeilOS is an embedded linux GNU/GPL distribution composed of a collection of the best publicly available Open Source packages. Since 2013 is available as Yocto Project (OpenEmbedded core) project offering a wider selection of packages and recipes.

http://www.kaeilos.com/

การติดตั้ง Text mode Web browser ด้วย w3m

Text mode Web browser

Text mode Web browser นอกจากมีโปรแกรม lynx ที่นิยมใช้งานแล้ว ยังมีโปรแกรม w3m อีกตัวที่น่าใช้งาน

การติดตั้ง w3m
[root@huntra ~]# yum install w3m -y

การเรียกใช้งาน w3m
w3m http://localhost

w3m http://www.sysadmin.in.th

w3m http://www.google.co.th

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานบนระบบ Linux ด้วย lshw

lshw

การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานบนระบบ Linux มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ติดตั้งแพ็กเกต
yum install lshw lshw-gui -y

การตรวจสอบผ่านทางหน้าต่าง Terminal
พิมพ์คำสั่ง
lshw

กรณีต้องการส่งไฟล์ออก ให้สั่งดังนี้
lshw -html > /var/www/html/server-spec.html

ทดสอบ
http://IP_Address/server-spec.html
เช่น
http://192.168.1.25/server-spec.html

หมายเหตุ
ในกรณีติดตั้ง X Windows สามารถเรียกใช้งานผ่านทางแอพ Hardware Lister ได้เช่นกัน

Tags: 

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS