การเรียกใช้งาน USB Drive บน Guest OS ที่ใช้ VirtualBox

1. คลิกขวาที่ Guest OS > Settings

2. คลิกเลือกที่ USB
[/] Enable USB Controller เลือกเวอ์ชั่น usb ที่ใช้งาน
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Add USB ที่ใช้งานอยู่

3. แสดง USB ที่เลือก

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

Linux Auditing System

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เหล่านี้
- http://www.linuxscrew.com/2012/07/04/track-file-changes-auditd/

- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6...

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

Linux Auditing System

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เหล่านี้
- http://www.linuxscrew.com/2012/07/04/track-file-changes-auditd/

- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6...

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์บน Linux Terminal

elinks

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์สำหรับใช้งานผ่าน Linux Terminal มีให้ใช้งานหลายตัวอาทิ lynx, w3m
วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ชื่อ links และ elinks

การติดตั้ง links
yum install links -y

การติดตั้ง elinks
yum install elinks -y

การใช้งานเว็บเบราเซอร์ links และ elinks
links www.amazon.com

elinks www.amazon.com

ตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์อย่างง่ายด้วย Log File Navigator (lnav)

Log File Navigator

Log File Navigator (lnav) เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (Log Files) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านบรรทัดคำสั่ง ทำงานคล้ายๆ กับ Event Viewer บนระบบ Windows สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การเข้าใช้งานขอผู้ใช้ การสร้าง histograms ของข้อความในช่วงเวลาต่าง นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ SysAdmin ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรณีเกิดปัญหา

advanced log file viewer for the small-scale

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS