การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด ผ่านบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง ps สามารถสั่งได้ดังนี้

ตรวจสอบการใช้งาน RAM
ps axo ruser,%mem,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10

ตรวจสอบการใช้งาน CPU
ps axo ruser,%cpu,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10

ตรวจสอบการใช้งาน CPU และ RAM
ps axo stat,euser,ruser,%mem,pid,%cpu,comm

การตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ใช้งานผ่านบรรทัดคำสั่ง

wifi-password

ก่อนอื่นให้เข้าใช้งานบรรทัดคำสั่ง เพื่อเรียก Command Prompt หากสั่งงานไม่ผ่านให้สั่งงานโดยใช้สิทธิ์ Administrator
1. Start > cmd > ok

2. พิมพ์คำสั่งเคลียร์หน้าจอ
cls

2. ใช้คำสั่ง netsh ตรวจสอบ wfi-fi ที่ใช้งานทั้งหมด ระบบจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่ผ่านการใช้งานมาทั้งหมด
netsh wlan show profile

การตรวจสอบหมายเลข IP จริงของ Router ที่ใช้งาน

Linux

การตรวจสอบหมายเลข IP จริงของ Router ที่ใช้งาน

- สั่งทาง Telminal
[root@server02 ~]# curl http://ipecho.net/plain; echo

- ตรวจสอบทางหน้าเว็บไซต์
http://ipecho.net/plain

Tags: 

เว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ EPEL สำหรับติดตั้งแพ็กเกจเสริมบน CentOS, RHEL, Fedora

EPEL

เว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ EPEL สำหรับติดตั้งแพ็กเกจเสริมบนลีนุกซ์ CentOS, RHEL, Fedora

https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/

Tags: 

การติดตั้งแพ็กเกจ EPEL บน CentOS 7

CentOS, EPEL

การติดตั้งแพ็กเกจ EPEL บน CentOS 7

วิธีที่ 1 ติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
yum install epel-release -y

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาแล้วค่อยทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
cd /tmp
wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install epel-release-7.noarch.rpm

Tags: 

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS