การเปิดบริการเครื่องจักรกลเสมือน Hyper-V บน Windows 10 (ตอนที่ 1)

Hyper-V

Hyper-V เป็นโปรแกรมเครื่องจักรกลเสมือนหรือ Virtual Machine : VM ค่ายไมโครซอฟต์ จัดอยู่ในกลุ่ม hypervisor สามารถติดตั้งใช้งานบนระบบ x86-64. Microsoft Hyper-V เปิดตัวครั้งแรกเป็น Windows 8 Hyper-V โดยถูกนำมาแทนที่ Windows Virtual PC ที่ใช้รันบนระบบ Windows NT ในอดีต สามารถทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการลูก(Guest os)มากกว่าหนึ่งระบบปฏิบัติการหลัก (Host OS)


ภาพแสดงสถาปัตยากรรมของ Hyper-V
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-V

Tags: 

โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่

Virtualization

โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่ โดย VirtualBox ยังมีผู้ใช้งานอันดับต้นๆที่ถูกเลือกใช้งาน ในขณะเดียวกัน Microsoft Azure (Hyper-V) เริ่มขึ้นเป็นผู้นำด้านนี้นำหน้า vmware
Source: Gartner (August 2016)
Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gartner.com/doc/reprints?ct=160707&id=1-3B9FAM0&st=sb

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mirror-status.centos.org

ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal

ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal
Network install from a minimal CD
netinst CD image (generally 150-300 MB, varies by architecture)

https://www.debian.org/CD/netinst/

Tags: 

ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งบน Raspberry Pi

Raspberry Pi OS

ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งบน Raspberry Pi

1. Raspbian – Debian release for Raspberry Pi (https://www.raspbian.org)
Raspbian is a free operating system based on Debian optimized for the Raspberry Pi hardware. An operating system is the set of basic programs and utilities that make your Raspberry Pi run. However, Raspbian provides more than a pure OS: it comes with over 35,000 packages, pre-compiled software bundled in a nice format for easy installation on your Raspberry Pi.

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS