รวม Control Panel สำหรับบริหาร Virtualization Server

Free software / Open source (in alphabetical order)
- FOSVM (Free Open Source Virtual Machine manager): homepage | Uses php and bash scripts, monitors bandwidth, Version 0.03a. Last updated 2009-05-18.
- HyperVM: homepage AGPL V3
- MiniCloud: homepage | A set of client/server programs that provides similar functionality to the EC2 CLI tools for OpenVZ.

แก้หัวข้อเมล์ Subject ที่ได้รับจาก WordPress

WordPress,CMS

ท่านที่ใช้งาน WordPress แล้วเจอปัญหาพอ user สมัครสมาชิก หรือระบบส่งเมล์กลับไปให้ จะได้รับเมล์ว่า WordPress แทนที่จะมาจากชื่อเว้บต้นสังกัด วิธีนี้สามารถทำการแก้ไขไดด้โดย ให้ท่านเข้าไปในเทมเพลตที่ใช้งานอยู่แล้วทำการเปิดไฟล์ functions.php แล้วเพิ่มบรรทัดเหล่านี้ในช่งท้ายไฟล์

function res_fromemail($email) {
$wpfrom = get_option(‘admin_email’);
return $wpfrom;
}

function res_fromname($email){
$wpfrom = get_option(‘blogname’);
return $wpfrom;
}

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS