แก้หัวข้อเมล์ Subject ที่ได้รับจาก WordPress

WordPress,CMS

ท่านที่ใช้งาน WordPress แล้วเจอปัญหาพอ user สมัครสมาชิก หรือระบบส่งเมล์กลับไปให้ จะได้รับเมล์ว่า WordPress แทนที่จะมาจากชื่อเว้บต้นสังกัด วิธีนี้สามารถทำการแก้ไขไดด้โดย ให้ท่านเข้าไปในเทมเพลตที่ใช้งานอยู่แล้วทำการเปิดไฟล์ functions.php แล้วเพิ่มบรรทัดเหล่านี้ในช่งท้ายไฟล์

function res_fromemail($email) {
$wpfrom = get_option(‘admin_email’);
return $wpfrom;
}

function res_fromname($email){
$wpfrom = get_option(‘blogname’);
return $wpfrom;
}

ลิงค์คู่มือเรียนรู้การใช้งาน OpenVZ

OpenVZ

ลิงค์คู่มือเรียนรู้การใช้งาน OpenVZ
https://code.google.com/p/ovz-web-panel/wiki/AdminGuide

Tags: 

เปรียบเทียบ OpenNode กับ Promox VE

OpenNode,Promox VE

- Promox พัฒนามาจาก Debian Linux
- OpenNode พัฒนามาจาก CentOS Linux
- ทั้งสองตัวใช้ KVM และ OpenVZ
- เทมเพลต OSและApps ของ Promox จะมีมากกว่าเพราะเกิดมาก่อน แต่ระยะหลังของ OpenNode ก็น่าใช้งานเช่นกัน
- Promox หลังการติดตั้งสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเว็บเบสเลย (ทำให้คนที่ไม่ถนัด command เลือกตัวนี้กัน)
- OpenNode ต้องใช้งานผ่านเมนูหน้าต่างคอนโซล OpenNode TUI สามารถติดตั้ง OpenVZ หรือ virt-manager ไปบริหารแทนที่ได้ (หรือจะบริหารผ่านทาง openNode TUI เลยก็ได้)

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS