การปิดการใช้งานระบบ Windows ผ่านบรรทัดคำสั่ง

Restart Windows

ในการปิดการใช้งานระบบ Windows ผ่านบรรทัดคำสั่งสามารถสั่งได้ดังนี้

1. คลิกที่ Start > พิมพ์คำสั่งที่ต้องการใช้งานดังนี้

- การชัตดาวน์ระบบ (Shut Down) : shutdown /s /t 0

- การรีสต๊าทระบบ (Restart) : shutdown /r /t 0

- การรีสต๊าทเพื่อเข้าหน้าต่างออปชั่น(Restart Into Startup Options) : shutdown /r /o

Pidora ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ค่าย Fedora สำหรับติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi

Pidora ระบบปฏิบัติค่าย Fedora สำหรับติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi

Pidora ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ค่าย Fedora สำหรับติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi
ทั้งนี้ท่านที่ใช้ระบบ Red Hat, CentOS สามารถเรียนรู้ระบบได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติได้ที่เว็บไซต์ http://pidora.ca/

Tags: 

การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows

การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows

ในการกำหนดพาทให้สามารถเรียกคำสั่งต่างๆ จากทุกที่ทางบรรทัดคำสั่ง สามารถกำหนดง่ายๆ ดังนี้

1. กด Start > พิมพ์คำว่า path [enter]

2. ระบบแสดงหน้าต่าง Environment Variables เพื่อใช้สำหรับกำหนดพาทขึ้นมา

3. ให้เลือกว่ากำหนดพาทอย่างไร
User variables for user_name > ใช้งานเฉพาะ user ที่ใช้งานอยู่
System variables > ใช้งานทุก user ที่มีในระบบ

4. คลิกที่ Path > Edit

5. คลิกปุ่ม New

Glances เครื่องมือตรวจประสิทธิภาพระบบทางบรรทัดคำสั่ง

Glances เครื่องมือตรวจประสิทธิภาพระบบทางบรรทัดคำสั่ง

Glances เครื่องมือตรวจประสิทธิภาพระบบทางบรรทัดคำสั่ง พัฒนามาจากภาษา Python
Glances is a cross-platform curses-based system monitoring tool written in Python.

ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้ง Glances ได้
- Arch Linux
- Debian
- Fedora/CentOS/RHEL
- Gentoo
- Slackware (SlackBuild)
- Ubuntu
- Void Linux
- FreeBSD
- OS X
- Windows

การติดตั้ง Glances บน CentOS / RHEL / Fedora
$ yum install -y glances

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS