ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว

Embedded Linux, ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว

ปัจจุบันมีผู้สร้างระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว หรือ Embedded Linux หลายค่ายด้วยกัน ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำงานภายใต้ระบบฝังตัวออกมาเป็นระยะๆ หลายค่ายมีการพัฒนาสร้างเป็น Firmware ฝังในอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Router, WiFi Router, Firewall, NAS, NAC, IPS, CCTV, etc. โดยเขียนโปรแกรมฝังภายในแล้วสร้างกล่องสวยๆ มาครอบ (H/W Boxs) แล้วขายแพงแสนแพง คำถามถึงเวลาหรือยังที่คนไทยควรผลิตอุปกรณ์เหล่านี้มาจำหน่ายหรือใช้งานเอง แทนที่จะไปซื้อจากจีนแดงหรือต่างประเทศ ???