ซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับทำระบบ e-Mail and Collaboration Server

 ซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับทำระบบ e-Mail and Collaboration Server

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบอีเมล์ (e-Mail) และระบบการทำงานแบบร่วมมือกัน(Collaboration) มีให้เลือกใช้งานจำนวนมากทั้งซอฟต์แวร์เชิงการค้า และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในแนวโอเพ่นซอร์ส อาทิ เช่น IBM Lotus Note, Microsoft SharePoint, Novell GroupWise, Oracle Beehive, @Mail, Zimbra, Zarafa, Tine 2.0, SOGo, Citadel, Kolab, eGroupWare เป็นต้น ทั้งนี้ในการเลือกใช้งานต่ละองค์กรจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยการพิจารณาให้พิจารณาโดยใช้ข้อมูล ดังนี้
1. ความสามารถของระบบ มีฟังก์ชั่นอะไรให้ใช้งานบ้าง สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้งานในองค์กรหรือไม่
2. จำนวนผู้ใช้ที่เข้าใช้งานพร้อมกัน