การติดตั้งระบบเฝ้าระวังเครือข่ายด้วย Nagios

การติดตั้งระบบเฝ้าระวังเครือข่ายด้วย Nagios

การติดตั้งระบบเฝ้าระวังเครือข่ายด้วย Nagios

Nagios เป็นโปแกรมใช้ในการเฝ้าระวังระบบเครือข่ายในองค์กร (Network Monitoring) มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

ความสามารถ
1. ใช้ตรวจสอบการทำงานของเซอร์วิสบนเคือข่าย เช่น SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH
2. ใช้ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากร เช่น processor load, disk usage, system logs
3. สามารถตั้งระบบแจ้งเตือนก่อนการใช้งานทรัพยากรเต็มลิมิต หรือแจ้งเตือนการเปิด-ปิดบริการต่างๆ

Subscribe to RSS - การติดตั้งระบบเฝ้าระวังเครือข่ายด้วย Nagios