SysAdmin - Knowledge Center for IT Expert

Welcome to SysAdmin Knowledge based
การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร คงเป็นความไฝ่ฝันของหลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนินิตจบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้วเป็นสายงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ บางท่านอาจทำด้วยใจรัก บางท่านทำเพราะโชคชะตาพาไป บางท่านทำเพราะอยากจะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการดูแลระบบขององค์กรอยู่ดี การที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะรับพนักงานเข้าทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน และมีการพิจารณาอยู่หลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ
ความรู้เชิงลึก (Advanced System Admin Knowledge) สำหรับสมาชิกเว็บที่ได้รับสิทธิเข้าระบบเท่านั้น บุคคลทั่วไปจะมองไม่เห็น

---
SysAdmin Knowledge
30 September 2013


drop all ping packets

ในการป้องกันคำสั่ง ping บนระบบ Linux สามารถทำได้ดังนี้

ทดสอบ ping ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
C:\Users\arnut> ping 192.168.1.28 [enter]

Pinging 192.168.1.28 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=2ms TTL=64

ในกรณีต้องการการบล็อกคำสั่ง Ping สามารถพิมพ์คำสั่งแบบ บนระบบ Linux ดังนี้
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

สิ่งที่ SysAdmin ต้องทำโดยด่วนในขณะนี้ เพื่อป้องกัน #มัลแวร์เรียกค่าไถ่ #WannaCrypt ที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกในขณะนี้

* ท่านที่ดูแลห้องแล็ปคอมฯ หรือดูแลศูนย์สารสนเทศองค์กรที่ใช้ Windows XP, 7, 8, 10 หรือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Win server 2003, 2008, 2012, 2016 #รีบอัปเดทโดยด่วนก่อนจะโดนมัลแวร์ยึดเครื่องทั้งองค์กร จะเป็นเหตุให้แก้ปัญหายากกว่านี้มากมาย

1. คลิกขวาที่ Guest OS > Settings

2. คลิกเลือกที่ USB
[/] Enable USB Controller เลือกเวอ์ชั่น usb ที่ใช้งาน
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Add USB ที่ใช้งานอยู่

3. แสดง USB ที่เลือก

Linux Auditing System

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เหล่านี้
- http://www.linuxscrew.com/2012/07/04/track-file-changes-auditd/

- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6...

Linux Auditing System

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เหล่านี้
- http://www.linuxscrew.com/2012/07/04/track-file-changes-auditd/

- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6...

elinks

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์สำหรับใช้งานผ่าน Linux Terminal มีให้ใช้งานหลายตัวอาทิ lynx, w3m
วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ชื่อ links และ elinks

การติดตั้ง links
yum install links -y

การติดตั้ง elinks
yum install elinks -y

การใช้งานเว็บเบราเซอร์ links และ elinks
links www.amazon.com

elinks www.amazon.com

Log File Navigator

Log File Navigator (lnav) เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (Log Files) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านบรรทัดคำสั่ง ทำงานคล้ายๆ กับ Event Viewer บนระบบ Windows สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การเข้าใช้งานขอผู้ใช้ การสร้าง histograms ของข้อความในช่วงเวลาต่าง นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ SysAdmin ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรณีเกิดปัญหา

advanced log file viewer for the small-scale

Pages

Network Monitoring

Network Command

SysAdmin LINE

LINE ID: sys-ad-min-book